Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about fast Internet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi.

Istnieje również możliwość zlecania Nam usług w konkretnym zakresie: np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.

Wymienione czynności oraz wiele innych wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny za nasze usługi.

Istnieje również możliwość zlecania Nam usług w konkretnym zakresie: np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7.

Księgi handlowe

Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności.

Opracowanie zakładowego planu kont.

Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

Przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz przelewów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Przygotowanie miesięcznych deklaracji (VAT-7) i przelewów na podatek od towarów i usług.

Sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpowiednich odpisów amortyzacyjnych.

Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski.

Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat oraz przygotowanie informacji dodatkowych.

Uzgadnianie sald zobowiązań i należności.

Sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8).

Asysta oraz współpraca z Klientem przy kontrolach Urzędu Skarbowego.

Księgi podatkowe

Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty).

Sprawdzanie dokumentów żródłowych pod względem formalnym i rachunkowym.

Prowadzenie wymaganej ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.

Przygotowanie miesięcznych rozliczeń i przelewów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przygotowanie deklaracji i przelewów z tytułu podatku od towarów i usług (VAT-7).

Asysta i współpraca z Klientem przy kontrolach Urzędu Skarbowego.

Ryczałt

Bieżące ewidencje podatku od towarów i usług wraz z deklaracjami (VAT-7).

Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Reprezentowanie przed organami kontroli skarbowej

Kadry, Płace

Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Prowadzenie akt osobowych pracowników.

Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.

Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych.

Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.

Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.

Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.

Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych.

Przygotowanie rozliczeń i przelewów z tytułu podatku dochodowego od wypłat dla pracowników.

Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B).

Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40).

Prowadzenie rozliczeń z PFRON.

Rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich.

Organizacja szkoleń BHP.

Podstawowy zakres doradztwa w sprawach pracowniczych.

Inne

Sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane.

Sporządzanie na życzenie Klienta, raportów i sprawozdań umożliwiających Klientowi bieżącą kontrolę i analizę sytuacji finansowej jego przredsiębiorstwa.

Wypełnianie rocznego zeznania podatkowego PIT przez internet.

Możliwy odbiór dokumentów od Klienta.