Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about fast Internet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z naszym biurem, to proszę na początek skontaktować się telefonicznie z nami, w celu ustalenia dogodnego terminu wizyty. Podczas pierwszej rozmowy uzyskacie też Państwo odpowiedzi na wszelkie interesujące Was tematy. Proszę przed wykonaniem telefonu do naszego biura przygotować sobie informacje na temat:

 • ilości faktur, które otrzymujecie/wystawiacie
 • formy rozliczenia podatkowego
 • formy prawnej Waszej działalności
 • ilości pracowników zatrudnionych w Waszej firmie

Na tej podstawie pracownik biura, będzie mógł oszacować koszt obsługi państwa firmy. Osobista wizyta w biurze będzie jednak potrzebna w celu podpisania umowy i pełnomocnictw, na podstawie których będziemy reprezentowali Państwa firmę w urzędach.  Bez tych dokumentów podjęcie współpracy jest niemożliwe. 

W celu podjęcia współpracy będą również potrzebne następujące dokumenty:

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego (KRS).
 • NIP i REGON.
 • Dowód osobisty.
 • Druki złożone w Urzędzie Skarbowym (forma opodatkowania, inne) .
 • Pieczątka firmowa.
 • Numer firmowego rachunku bankowego. 
 • Złożone druki zgłoszeniowe do ZUS.

Biuro będzie reprezentować Państwa firmę w urzędach, wobec czego w przypadku zmiany kluczowych danych np. adres siedziby, zakres działalności, itp. prosimy o niezwłoczne informowanie Nas o takich faktach. Nie wykonujemy usług w siedzibie Klienta, dajemy możliwość odbioru dokumentów księgowych z siedziby firmy Klienta. 

Po podpisaniu umowy z Naszym biurem, Klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych tzn. wystawiania dowodów sprzedaży (faktury, rachunki) oraz przyjmowania dokumentów zakupu. Dokumenty te wystarczy zebrać razem i dostarczyć do naszego biura w uzgodnionych przedziałach czasowych, lub uzgodnić telefonicznie odbiór z siedziby Klienta. 

My sporządzamy odpowiednie rejestry podatkowe (Księgi rachunkowe, Księga przychodów i rozchodów, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia), na ich podstawie sporządzamy właściwe deklaracje, które dostarczamy do urzędów skarbowych.

W przypadku potrzeby jakichkolwiek wyjaśnień reprezentujemy naszych Klientów w odpowiednich urzędach. Wszyscy Nasi Klienci otrzymują fakturę VAT, która jest dla nich kosztem uzyskania przychodu. 

Obsługa finansowo-księgowa przez biuro rachunkowe to znacznie więcej niż zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Te, w sumie, nie tak bardzo skomplikowane czynności, to nie więcej niż połowa Państwa obsługi przez biuro. Co zatem składa się na pełną obsługę ??

Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik biura musi podjąć szereg trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii prawnika - specjalisty prawa podatkowego. Biuro prowadzi Państwu wszystkie inne niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Prowadzi pełną obsługę kadrowo płacową. Sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów. Przygotowuje dla klientów różnorodne ( w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. W pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy. Udziela wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień. 

Często też Klienci chcą od biura, innych - nietypowych usług np. wysyłka korespondencji firmy - a dobre biuro powinno zapewnić jak najszersze spektrum swoich usług.