Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about fast Internet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Kasy Fiskalne

Ewidencja pomyłek - pobierz

Ewidencja zwrotów towarów - pobierz

Obowiązkowe dane na paragonie fiskalnym - pobierz

Protokół przyjęcia zwrotu towarów - pobierz

Rozporzadzenie w sprawie kas rejestrujacych - pobierz

Interpretacja ogólna Min.Finansów w sprawie oznaczania nazwy towarów i usług - pobierz

Limity 2018 - pobierz

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci kasy - pobierz

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej - pobierz

Zgłoszenie/aktualizacja danych kasy rejestrującej - pobierz

Wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej - pobierz

Formularze US

Deklaracja PCC-3 - pobierz

Deklaracja PCC-3a - pobierz

Formularz NIP-2 - pobierz

Formularz NIP-8 - pobierz

Formularz ZAP-3 - pobierz

Pełnomocnictwo PPO-1 - pobierz

Pełnomocnictwo PPS-1 - pobierz

Pełnomocnictwo UPL-1 - pobierz

Pełnomocnictwo UPL-1P - pobierz

Pełnomocnictwo VAT-R - pobierz

Pełnomocnictwo VAT-Z - pobierz

Wybór formy opodatkowania: instrukcja.

Wybór formy opodatkowania: formularz.

Druki ZUS

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu - pobierz

Przewodnik ZUS dla rozpoczynających działalność - pobierz

Zaświadczenie płatnika składek Z-3B - pobierz

Zaświadczenie płatnika składek Z-3A - pobierz

Zaświadczenie płatnika składek Z-3 - pobierz

Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15 - pobierz

Wnioski i Oświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu - pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rejestracji do VAT - pobierz

Wzór zawiadomienia „czynny żal” - pobierz

Druki Kadrowe

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Kwestionariusz osobowy pracownika - pobierz

Lista obecności - pobierz

Oświadczenie pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem - pobierz

Skierowanie na badania lekarskie - pobierz

Upoważnienie do przekazwyania wynagrodzenia na konto bankowe - pobierz

Wniosek o urlop - pobierz

Zgłoszenie członków rodziny do ZUS - pobierz

Wzór umowy zlecenia - pobierz

Oświadczenie Zleceniobiorcy - pobierz

Karta szkolenia BHP - pobierz

Inne

Dane teleadresowe urzędów skarbowych woj. Kujawsko-Pomorskiego - pobierz

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych - pobierz