Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about fast Internet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Biuro Finansowo-Podatkowe „EUROFINANSE” s.c. Agnieszka Łachowska – Cieślak, Agnieszka Różańska

realizuje projekt:  „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Niniejszy projekt stawia sobie za cel stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii
Biuro Finansowo-Podatkowe „EUROFINANSE” s.c. Agnieszka Łachowska – Cieślak, Agnieszka Różańska - Partnerzy.

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego klienta.
Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.
Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii 
Biuro Finansowo-Podatkowe „EUROFINANSE” s.c. Agnieszka Łachowska – Cieślak, Agnieszka Różańska - Partnerzy.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów partnerów
z potencjałem Biura Finansowo-Podatkowego „EUROFINANSE” s.c. Agnieszka Łachowska – Cieślak, Agnieszka Różańska.
To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zasięg: krajowy
Rynek docelowy: Polska
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-04-042/13-00
Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki